Grevbo-dyrefoder

Salgs- og leveringsbetingelser 

 
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg fra Grevbo-dyrefoder' s webshop (internetbutik), medmindre andet særskilt aftales mellem Grevbo-dyrefoder og kunden. For forbrugerkøb gælder som udgangspunkt købelovens regler herfor og for køb mellem erhvervsdrivende købelovens almindelige regler. Ved bestilling af hestefoder erlægges der et forskud på betalingen, svarende til 60% af samlet beløb der bestilles for. Der er mængderabat. 
 
 
 
1. Bestilling og fortrydelsesret
Bestilling kan alene foretages af personer, der er fyldt 18 år. 
 
Alle aftaler indgås på dansk. 
 
Bestilling kan ske pr. e-mail til info@grevbo-dyrefoder.com eller via bestillingslinket på siden.
 
Ved bestilling på www.grevbo-dyrefoder.com følges denne vejledning:
 
1. Vælg vare
2. Vælg antal
3. Læg i kurv
4. Godkend og gå til betalingsvindue
 
Bestilling af varer afgives bindende på Grevbo-dyrefoders webshop www.grevbo-dyrefoder.com ved besøg i internetbutikken. For standardvare gælder dog 14 dages fortrydelsesret fra kunden modtager varen.
 
 
 
 
Kunden kan fortryde købet af standardvarer ved at nægte modtagelse af varen. Fortryder kunden købet af standardvarer efter modtagelsen af varen, skal kunden for egen regning og risiko returnere varen i væsentlig samme stand, mængde og i originalemballage til Grevbo-dyrefoder, Hyldebærengen 38, 2670 Greve. Kunden skal oplyse ordrenummer og kontonummer. Efter varens modtagelse hos Grevbo-dyrefoder, vil kunden få indsat ordrebeløbet på sin konto. Kunden vil tillige modtage e-mail herom.
 
 
Straks efter bestillingen modtager kunden en kvittering på, at vi har modtaget bestillingen. Kunden kan, indtil varen er leveret, få tilsendt en kopi af ordrebekræftelsen ved henvendelse på e-mail info@grevbo-dyrefoder.com.
 
2. Ordrebekræftelse og levering

Varen leveres til adressen i.f.ø. post-DK regler, med mindre andet er aftalt med Grevbo-dyrefoder, dog gælder disse regler ikke ved Fyrværkerisalg hvor der KUN er mulighed for Selvafhentning de nævnte steder på siden.

 
 
 
Grevbo-dyrefoders leveringstid er normalt max. 5 hverdage. I ferier og helligdagsperioder vil leveringstiden kunne være af længere varighed. 
 
 
 
3. Modtagelse af varer
3.1.
Det er vigtigt, at kunden straks ved modtagelsen kontrollerer varen for synlige fejl/mangler f.eks. brudskader eller ridser, samt om varen stemmer overens med ordrebekræftelsen. Hvis varen er beskadiget eller ikke stemmer overens med ordrebekræftelsen, skal det anføres på fragtbrevet, når der kvitteres for modtagelsen, eller modtagelse kan helt nægtes. Hvis der kvitteres for varen uden angivelse af fejl/mangler, eller hvis det er aftalt, at varen leveres på kundens adresse, uden at kunden er til stede, kan Grevbo-dyrefoder ikke påtage sig noget ansvar for eventuelle synlige mangler ved varen. Såfremt varen er modtaget, men det på fragtbrevet er anført, at den har fejl/mangler, kan kunden følge proceduren i punkt 3.2.
 
3.2.
For at udbedre manglen hurtigst muligt kan kunden reklamere eventuelt med fotosdokumentation ved henvendelse pr. e-mail: info@grevbo-dyrefoder.com med angivelse af ordrenummeret, der fremgår af ordrebekræftelsen. Reklameres ikke inden for to døgn, fortaber kunden retten til at reklamere over transportskader eller forkert/manglende fremsendt vare. 
 
   
 
4. Garanti
 
Kunden har 2 års reklamationsret på leverede varer i overensstemmelse med købelovens bestemmelser. Dog ydes som nævnt ingen garanti for synlige skader/brudskader og lignende efter, at varen er leveret til kunden.
 
 
5. Grevbo-dyrefoder´s mangelansvar
 
Grevbo-dyrefoder påtager sig mangelansvar i overensstemmelse med købelovens regler herom. Købelovens regler for forbrugerkøb er følgende:
 
  ”Køberens mangelsbeføjelser
  § 78. Lider salgsgenstanden af en mangel, har køberen valget mellem
   
  1) afhjælpning af mangelen,
2) levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering),
3) et passende afslag i købesummen eller
4) ophævelse af købet, hvis mangelen ikke er uvæsentlig.
   
  Stk. 2. Køberen kan ikke kræve omlevering eller afhjælpning, hvis gennemførelse af den valgte beføjelse er umulig eller vil påføre sælgeren uforholdsmæssige omkostninger. Der skal herved tages hensyn til salgsgenstandens værdi uden mangler, mangelens betydning, og om anden beføjelse kan gennemføres uden væsentlig ulempe for køberen.
   
  Stk. 3. Tilbyder sælgeren afhjælpning eller omlevering, kan køberen ikke kræve et passende afslag i købesummen eller ophævelse af købet.
   
  Stk. 4. Sælgeren skal opfylde krav eller tilbud om afhjælpning eller omlevering inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for køberen, jf. § 79. Sker dette ikke, kan køberen kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, omlevering eller, for så vidt dette kan ske uden uforholdsmæssige omkostninger, lade mangelen afhjælpe for sælgerens regning.”
 
6. Reklamation
Kunden har 2 års reklamationsret på leverede varer i overensstemmelse med købelovens bestemmelser.
 
Er reklamationen berettiget, og der i øvrigt er reklameret rettidigt fra kundens side, gælder følgende:
Grevbo-dyrefoder er ikke ansvarlig for demontering og/eller genmontering af leverede varer. I det omfang varer skal returneres til Grevbo-dyrefoder, kan varerne enten afleveres eller sendes til Grevbo-dyrefoder, Hyldebærengen 38, 2670 Greve. Grevbo-dyrefoder betaler fragtomkostningerne ved billigst muligt transportmiddel. Ved reklamation kan kunden rette henvendelse pr. e-mail eventuelt med fotosdokumentation til info@grevbo-dyrefoder.com. Kunden vil herefter modtage en e-mail om, hvorvidt reklamationen kan godkendes, hvornår varen vil blive afhentet, og en ny vare leveret. Såfremt en ny vare ikke kan leveres evt. på grund af udgået model m.m., vil kunden modtage besked om muligheden om ombytning, afslag i prisen eller det fulde beløb refunderet. Kunden kan herefter ikke gøre yderligere krav gældende overfor Grevbo-dyrefoder. Da returnering af varer kun kan finde sted i original emballage, er det kundens ansvar og risiko at sørge herfor, idet varen ellers ikke kan returneres. Det er vigtigt, at kunden samtidig med returnering af en vare, medsender ordrebekræftelsen til Grevbo-dyrefoder.
Viser det sig efterfølgende, at der ikke er fejl/mangler ved varen, er kunden forpligtet til at afholde fragtomkostningerne, hvorfor Grevbo-dyrefoder er berettiget til at fremsende særskilt faktura herfor.
 
7. Forsinkelse
Grevbo-dyrefoder påtager sig ikke ansvar for forsinkelser, idet leveringstidspunkter oplyst over for kunden alene er vejledende.
 
8. Ansvar i øvrigt
Grevbo-dyrefoder påtager sig det ansvar, der følger af den til enhver tid gældende lovgivning, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang. Dette gælder tillige for produktansvar, som Grevbo-dyrefoder fraskriver sig, i det omfang lovgivningen tillader det. 
 
9. Priser
Alle priser oplyst i Grevbo-dyrefoder´s internetbutik er inklusive 25% moms, men ekskl. porto/fragt. Der tages dog forbehold for prisstigninger, valutaændringer, force majeure, forhøjelse af afgifter og lignende, ligesom der tages forbehold for specifikationsændringer vedrørende produkter samt fejl på hjemmesiden (trykfejl). Alle priser er dagspriser og opdateres løbende.
 
Grevbo-dyrefoder har ret til når som helst at ændre oplyste priser, standarder etc.
 
10. Betaling
Ved betalingen følges instruktionen i internetbutikken.
 
            Mobilpay (40452653)
Betaling kan ske med mobilpay eller overførsel til konto i Nordea Bank, reg.nr. 2343, kontonr. 6278676534til Grevbo-dyrefoder, Hyldebærengen 38, 2670 Greve. Ved kontooverførsel er kunden ikke dækket af indsigelsesordningen.
 
 
 
Kunden bedes oplyse ordrenummer ved betalingen.
 
11. Persondata
Oplysninger afgivet overfor Grevbo-dyrefoder i forbindelse med bestilling af varer vil blive registreret i Grevbo-dyrefoder´s database. De indsamlede oplysninger er kundens navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Disse oplysninger vil alene blive anvendt i forbindelse med levering af den bestilte vare, besøgsstatistik med henblik på at forbedre Grevbo-dyrefoder´s website og eventuel til efterforskning af svindel med betalingskort eller andet. Kreditkortoplysninger opbevares ikke krypteret, men betalingen transmitteres krypteret. Grevbo-dyrefoder´s medarbejdere har adgang til Grevbo-dyrefoder´s kundedatabase, men er pålagt ikke at videregive oplysninger til udenforstående. Den dataansvarlige er den til enhver tid værende direktør.
 
 
Grevbo-dyrefoder videregiver ikke e-mailadresser eller oplysning om kunder til tredjemand og sender ikke uopfordret e-mails til sine kunder. 
 
Kunden kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret i Grevbo-dyrefoder´s database, og kan naturligvis altid gøre indsigelse herimod i henhold til persondataloven. 
Cookies anvendes alene for at opretholde de varer, kunden har lagt i kurven, men anvendes ikke til personlige oplysninger. Ønsker kunden cookies slettet fra sin pc, følges denne vejledning:
 
1. Gå i Internet Explorer
2. Slet cookies under menuen Funktioner, Internetindstillinger, Slet cookies.
 
Grevbo-dyrefoder følger lovgivningens bestemmelser om registrering af kunder i sin database og gemmer således i henhold til regnskabslovgivningen relevante oplysninger i minimum 5 år. Såfremt en kunde er oprettet i Grevbo-dyrefoder´s kundedatabase, men ikke har foretaget indkøb de seneste 5 år via denne, kan kunden når som helst anmode om at få sine data i databasen slettet. Dette kan ske ved fremsendelse af e-mail til info@grevbo-dyrefoder.com.
 
12. Lovvalg
For enhver bestilling i Grevbo-dyrefoder´s internetbutik gælder den til enhver tid gældende danske lovgivning, ligesom eventuelle tvister afgøres ved de danske domstole.
 
13. Firmaoplysninger
Grevbo-dyrefoder
Hyldebærengen 38
DK-2670 Greve
 
CVR-nr. 35115730
Etableringsår: 01.08.2013
 
Tlf.: +45 40452653
Webshop fra e-hjemmeside.dk